Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego jest udostępniony nieodpłatnie w celu umożliwienia zapoznania się Kupującemu z jego treścią przed dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym. Dodatkowo regulamin udostępniony został w formacie pliku PDF. Plik PDF z regulaminem można pobrać celem utrwalenia lub (i) wydrukowania.